Námskeið

Fagnámskeið
Á þessu námskeiði er rifjuð upp rafmagnsfræðin frá grunni og til loka rafiðnaðarnámsins. Lögð er áhersla á að þátttakendur geti reiknað öll þau verkefni sem fyrir þá eru lögð svo sem viðnámsútreikninga, spennuföll, straumdeilingu, þétta, spólur, fasvik, marktíðni, eigintíðni, afl og fasaleiðréttingar.
3 Dagar
30.08.2018
Fagnámskeið
Farið yfir íhluti loftnetskerfa, eiginleika þeirra og gerðir útreikningar á loftnetskerfum. Þátttakendur hanna og tengja loftnetskerfi og gera á þeim viðeigandi mælingar.
3 Dagar
12.09.2018
Fagnámskeið
Farið er í uppbyggingu forritanlegra stýrikerfa, virkni og samsetningu. Kennd forritun iðntölva. Þátttakendur rita ýmiss konar forrit og prófa þau.
3 Dagar
20.09.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið yfir gerð og virkni ljósleiðara og helstu atriði er varða meðhöndlun, tengingu og lagningu hans. Fjallað er um helstu staðla, mæliaðferðir og útreikning á ljósleiðaralögnum. Þátttakendur tengja og ganga frá ljósleiðara í þar til gerðan búnað.
3 Dagar
20.09.2018
Fagnámskeið
Námskeið sem fjallar um öryggis- og brunafræði, reglur um brunaviðvörunarkerfi, íhluta brunaviðvörunarkerfa ásamt uppsetningu og viðhaldi slíkra kerfa.
3 Dagar
27.09.2018
Fagnámskeið
Farið yfir ákvæði gildandi reglugerða varðandi vinnu við raforkuvirki og túlkun þeirra. Sérstaklega er farið í gildandi verklagsreglur Mannvirkjastofnunar, þar sem orðsending 1/84, VRL 1 og VRL 2 vega þungt, ásamt viðeigandi ákvæðum í ÍST 170. Farið er yfir hvernig staðið er að uppbyggingu og afnámi öryggisráðstafana og vinnu við rekstrareiningu í raforkukerfinu í samræmi við framangreind skjöl. Jafnframt er farið yfir ábyrgðir, framkvæmd og samræmd vinnubrögð við rof og undirbúning vinnu við kerfishluta eða rekstrareiningar í raforkukerfum.
1 Dagur
05.10.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið yfir helstu íhluti loftstýrikerfa, virkni þeirra og teiknitákn. Þátttakendur hanna, tengja og prófa loftstýrikerfi.
2 Dagar
06.10.2018
Fagnámskeið
Grunnnámskeið í tækjaforritun. Með tilkomu smátölvunar Raspberry Pi gefst hverjum sem er tækifæri á að lesa gögn af jaðartækjum með einföldum og ódýrum hætti, vinna úr þeim gögnum og framkvæma aðgerðir samkvæmt þeim skilyrðum sem forrituð eru. Sem dæmi þá getur inntakið getur verið skynjari, myndavél eða annað jaðartæki og eftir úrvinnslu gagnanna er hægt að ræsa aðrar stýringar eða birta gögnin sem unnið er úr.
3 Dagar
08.10.2018
Fagnámskeið
Námskeiðið fjallar um brunaþéttingar með lögnum milli brunahólfa. Námskeiðið er ætlað fyrir þá sem vilja sækja um starfsleyfi vegna brunaþéttinga samkvæmt rgl. nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.
1 Dagur
10.10.2018
Fagnámskeið
Nýr staðall ÍST-151 kom út 15.desember 2016 sem fjallar um fjarkiptalagnir heimilannna, þ.m.t. sjónvarp, Internet, síma o.fl. Staðallinn skilgreinir hvernig ganga skal frá lögnum, þær mældar og niðurstöður skráðar í mælingarskýrslu. Þetta er námskeið sem er ætlað rafiðnaðarmönnum sem vinna við fjarskiptalagnir í húsum. Á námskeiðinu er leitast við að skýra fyrir þátttakendum mismunandi valmöguleika sem í boði eru varðandi fjarskiptaflutning innanhúss með strengjum (netstrengjum, coax, ljósleiðara) eða þráðlaust og kynna kosti þeirra og galla, til að gera þátttakendur færa um að vera ráðgefandi fyrir viðskiptavini sína í fjarskiptamálum. Einnig er gerð grein fyrir hönnun á dreifikerfum fyrir stærri byggingar og framkvæmdar mælingar og stillingar á búnaði fyrir slík kerfi.
2 Dagar
11.10.2018
Fagnámskeið
Farið yfir skoðunarferli og gerðir neysluveitna, hvað þarf að skoða, hvaða mælingar þarf að gera og hvernig fylla á út viðeigandi eyðublöð.
1 Dagur
17.10.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið í ákvæðisverðskrá rafiðna, útboðsreglur og verkáætlanir. Nemendur vinna verkefni sem innihalda vinnu- og efnisáætlanir og tilboðsgerð.
3 Dagar
18.10.2018
Fagnámskeið
Farið er í uppbyggingu og notkunarmöguleika mælitækja í rafeindatækni. Þátttakendur gera ýmsar mælingar með fjölsviðsmælum og sveiflusjá og vinna verkefni með sveifluvökum (generatorum), tíðniteljurum og stafrænum sveiflusjám
3 Dagar
22.10.2018
Fagnámskeið
Skýra og vekja athygli á ástæðum fyrir jarðtengingum fjarskiptalagnakerfa. Tekin fyrir atriði s.s. jarðtengikerfi, spennujöfnun, bilanastraumar, TN-S og TN-C kerfi, gæði raforku, truflanir, rafsegulsamhæfi, kröfur til fjarskiptalagnakerfa, öryggi og frágangur á verkstað
1 Dagur
24.10.2018
Fagnámskeið
Námskeið sem fjallar um öryggis- og brunafræði, reglur um brunaviðvörunarkerfi, íhluta brunaviðvörunarkerfa ásamt uppsetningu og viðhaldi slíkra kerfa.
3 Dagar
25.10.2018
Fagnámskeið
Farið er í uppbyggingu á skynjurum. Þátttakendur tengja og prófa virkni þeirra.
1 Dagur
31.10.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið í gerð flæðirita við lausn stýriverkefna, færslu flæðirita í forrit. Þátttakendur gera flæðirit og forrit eftir lýsingum, slá þau inn í iðntölvu og prófa í iðntölvum tengdum hermum.
3 Dagar
01.11.2018
Fagnámskeið
Þátttakendur læra að þekkja muninn á rafsegulsviði, rafsviði, rafsegulöldum og jarð­geislum. Skilgreind eru áhrif rafmeng­un­ar og kenndar mælingar á rafsviði, rafsegul­sviði og útvarpsbylgj­um og fjallað um hvar upptök geislunar geta legið og aðferðir til að minnka geislun. Kynnt er fyrirbærið rafsegulóþol og helstu einkenni þess og hvaða mælieiningar gilda gagnvart slíkum vanda.
2 Dagar
02.11.2018
Tölvunámskeið
Á þessu EXCEL-námskeiði verður farið yfir: • Farið yfir Excel gluggann og hverja stiku fyrir sig • Upprifjun á grunnatriðum er varðar innslátt, afritun og útlit. • Skoðuð eru innbyggð föll, t.d. textaföll, leitarföll (lookup), fjármálaföll og fl. • Kennt að beita aðgerðunum Sort (röðun gagna) og Filter (síun gagna). • Goal-Seek (nálgun). • Scenario (notkun sviðsetninga). • Consolidate (samantekt gagna). • Grunnatriði í gerð myndrita. • Stutt kynning á snúningstöflu (PivotTable).
3 Dagar
05.11.2018
Fagnámskeið
-Farið er yfir helstu atriði byggingareglugerðar er snýr að störfum rafiðnaðarmanna, fjallað um lagnaleiðir í mannvirkjum ásamt þeim atriðum sem ber að varast vegna hefðbundinna starfa rafiðnaðarmanna í byggingum er snúa m.a að brunatæknilegum þáttum bygginga. -Farið er yfir helstu atriðiði reglugerðar um raforkuvirki, tvær helstu kerfisgerðir lágspennukerfisgerðirnar, gildi sjónskoðana og prófana, uppbyggingu innra öryggsstjórnunarkerfis rafverktaka, farið yfir helstu þætti við úttektir og mælingar, hvers vegna mælingar og hvaða mæligildi. -Mælagildi metin og útfylling skýrslu um neysluveitu -Þátttakendur leysa skrifleg verkefni. -Farið er m.a yfir helstu viðfangsefni lýsingarfræðinnar svo sem hugtökin og fræðin á bak við litarhitastig, litarendurgjöf, ljósmagn, glýju og ljóstækni verða rædd og áhersla verður lögð á að sýna hvernig LED ljósgjafinn hefur algjörlega breytt því hvernig hönnuðir, verktakar og framleiðendur vinna með ljósgjafa. Gömlu hefðbundnu ljósgjafarnir bornir saman við LED og farið í praktísk atriði eins og skynjun á ljósi í rými, efnisnotkun og endurkast. Hverju þarf að huga að þegar lýsing er hönnuð í ákveðin rými og hvað þarf að hafa í huga við sölu og uppsetningu ljósbúnaðar. -Námskeiðið er í fyrirlestrar- og umræðuformi og þátttakendur leysa skrifleg verkefni og sinna tölvuvinnu.
3 Dagar
08.11.2018
Fagnámskeið
Á þessu námskeiði er farið í hönnun, frágang lagna, tengingar, mælingar og atriði fyrir lokaúttektir kerfa. Námskeiðið skiptist í fræðilegan og verklegan hluta, þar sem mikil áhersla er lögð á praktíska þætti.
3 Dagar
08.11.2018
Fagnámskeið
OSI Modelið kynnt og farið nokkuð ítarlega í fyrstu 4 lögin í því. Íhlutir tölva og flæði gagna, netspjöld og ísetning þeirra. Gert grein fyrir kapalgerðum staðarneta. Grunnhönnun og skjölun netkerfa. Tegundir IP-vistfanga, frátekin vistföng, netnúmer og port. Samskipti á milli neta,sjálfvirk úthlutun ip-talna.
3 Dagar
12.11.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið í hugbúnað sem gerir kleift að nota PC tölvuna sem eftirlits og stjórnstöð við iðnstýringar. Þátttakendur gera skjámyndir sem sýna feril vélastýringa á myndrænan hátt og tengja saman iðnstýringu og PC tölvu.
3 Dagar
15.11.2018
Fagnámskeið
Farið yfir grundvallaruppbyggingu , eiginleika og hlutverk einstakra íhluta kælikerfa. Þá er fjallað um mismunandi kælimiðla og mengunarhættu sem af þeim getur stafað. Farið yfir reglugerðir um kælitæki og efni sem notuð eru í kælitæki.
3 Dagar
16.11.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið yfir uppbyggingu og virkni PIC Örgjörvarása, forritun, og tengingu þeirra. Þátttakendur fá þjálfun í að leysa misflókin stýriverkefni forrita, þau og prófa.
3 Dagar
19.11.2018
Fagnámskeið
Lærðu að höndla LED Með tilkomu nýrrar ljóstækni og LED á markaðinn virðist enginn talar lengur um Wött heldur lúmen og val á litarhitastigi virðist jafn flókið og að velja týpu af osti í franskri ostabúð. Er skilgreining á ljósi orðin allt önnur í dag heldur hún var í tíð glóperu og annarra hefðbundinna ljósgjafa?
1 Dagur
20.11.2018
Fagnámskeið
Fjallað er um helstu hættur af rafmagni, áhrif rafmagns á mannslíkamann, ljósbogahættur, örugg vinnubrögð og persónuhlífar.
1 Dagur
21.11.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er fjallað um stöðluð analog merki og foritun þeirra. Farið í reikniaðgerðir og forritun í tvíundarorðum. Þátttakendur gera flæðirit og forrit þar sem fram koma bæði digital og analog merki og prófa í iðntölvum tengdum hermum.
3 Dagar
22.11.2018
Stýritækni
Námskeið sem ætlað er að kynna þáttakendum möguleika hússtjórnarkerfis með ýmsum búnaði sem samþykktur er af KNX samtökunum. Farið er í forritun á búnaði og tengingar.
3 Dagar
22.11.2018
Fagnámskeið
Farið yfir helstu internet þjónustur svo sem, DHCP, DNS. Þjónustur settar upp og prófaðar. Skoðuð helstu atriði við tengingu Windows véla á neti. Vinnustöðvar settar í MS Windows domain og farið í hverju það breytir og hvað það gerir kerfinu. Farið yfir helstur reglur við uppsetningu notenda. Farið yfir afritatöku og öryggismál servera.
3 Dagar
26.11.2018
Fagnámskeið
Á þessu námskeiði er fjallað um hinar ýmsu gerðir rafmótora frá jafnstraumsvélinni til riðstraumsvéla ásamt ýmsum stýringum fyrir þessa mótora. Þar má nefna mjúkræsingar, tíðnibreyta og vektorstýringar.
3 Dagar
07.12.2018
Fagnámskeið
Farið var í uppbyggingu stafrænna eftirlitsmyndavélakerfa, þjöppunarstaða, upplausn myndavéla, gagnastærðir og myndflögur. Kynnt tenging við stafrænan netlægan upptökubúnað. Val og uppbygging á geymslumiðlum. Myndgreining og myndgreiningarhugbúnaður. Yfirlit og dæmi um notkun.
1 Dagur
07.12.2018
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið dýpra í EIB kerfið, notkun aðgerðaskjáa og forrituð flóknari verkefni.
3 Dagar
17.01.2019
Fagnámskeið
Námskeið sem fjallar um öryggis- og brunafræði, reglur um brunaviðvörunarkerfi, íhluta brunaviðvörunarkerfa ásamt uppsetningu og viðhaldi slíkra kerfa.
Öryggistækni
Námskeið sem fjallar um öryggis- og brunafræði, reglur um brunaviðvörunarkerfi, íhluta brunaviðvörunarkerfa ásamt uppsetningu og viðhaldi slíkra kerfa.
Fagnámskeið
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist grunnþekkingu í stafrænni fjarskiptatækni og þá sérstaklega varðandi mynd- og hljóðmerki fyrir stafrænt sjónvarp og kunni skil á mismunandi stafrænum stöðlum sem í notkun eru. Þátttakendur læra að mæla stafræn merki og lesa upplýsingar um gæði merkisins út frá niðurstöðum mælinganna. Fjallað er um upplausn myndmerkis og hvernig flutningshraði merkisins er háður upplausn þess. Gerður er samanburður á myndsendingu um loftnet og með IPTV tækni.
Fagnámskeið
Á þessu námskeiði verður farið í gegnum hvernig hægt er að vinna efni fyrir sjónvarp eða vefmiðla á einfaldan máta og fyrir lægra verð en gerist og gengur. Ef það verður að segja söguna þá þarf kostnaður ekki endilega að hefta vinnslu efnisins. Eggert Gunnarsson er þaulvanur þáttagerðarmaður og hefur unnið til verðlauna fyrir efni sitt. Hann mun sýna dæmi og fara í gegnum þau atriði sem þarf að hafa í huga til að efnið sé á útsendingarhæfu formi og á háum gæða staðli. Í lok námskeiðsins verður þátttakendum gefinn kostur á að vinna 4 til 5 mínútna löng verkefni að eigin vali Verkefnin verða unninn af þátttakendum sem munu mynda efni af eigin vali. Þessi verkefni verða síðar klippt og hljóðunnin. Að lokum verða þau sýnd og talað um hvernig árangurinn hefur verið.
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið yfir uppbyggingu og virkni EASY iðnstýrivélarinnar, forritun, og tengingu hennar. Þátttakendur fá þjálfun í að leysa misflókin stýriverkefni forrita þau og prófa.
Fagnámskeið
Kvöldfyrirlestrar Rafiðnaðarskólans - kynning á rafrænu verkdagbókinni íHendi (Einnig í boði í fjarfundi) Þú skráir verkbeiðnina og hver á að vinna verkið. Innbyggð stimpilklukka, tímaskráning og vörulisti. Taktu myndir beint í verkbeiðni, skráðu samskipti og skrifaðu út reikning við verklok. Tímaskráning verður ekki einfaldari. Þeir sem vilja fylgjast með í fjarfundi skrá sig á fyrirlesturinn eins og aðrir og bæta við í athugasemd skilaboðum þar sem óskað er eftir fjarfundatengingu.
Fagnámskeið
Bóklegt og verklegt námskeið um móttöku á sjónvarpsmerki frá gervihnetti og dreifingu á því í innanhúskerfum. Skilyrði fyrir þátttöku er að hafa lokið námskeiðinu Loftnetskerfi.
Fagnámskeið
Háskerpusjónvarp (HDTV) Á námskeiðinu er fjallað um mismunandi tegundir flatskjá (Plasma, LCD, LED), tæknilegan mun þeirra og kosti og galla hverrar tegundar. Kynntir eru staðlar háskerputækninnar og farið yfir helstu bilanaþætti tækjanna. Einnig er fjallað um núverandi framboð efnis í háskerpu og skoðuð framtíðarsýn í þessari tækni.
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið er yfir grundvallaratriði IP-fjarskipta, fjarskiptareglur (protocols), fjarskiptalíkön og einstök lög þeirra, Ethernet, MPLS, TCP/IP og UDP/IP. Jafnframt er fjallað um kóðun mynd- og hljóðefnis og farið yfir grunnatriði MP3 og MPEG þjöppunaraðferða.
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið dýpra í EIB kerfið, notkun aðgerðaskjáa og forrituð flóknari verkefni.
Fagnámskeið
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið dýpra í EIB kerfið, notkun aðgerðaskjáa og forrituð flóknari verkefni.
Fagnámskeið
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið dýpra í EIB kerfið, notkun aðgerðaskjáa og forrituð flóknari verkefni.
Tölvunámskeið
Uppsetningar á Linux stýrikerfi í gluggaumhverfi sem einkerfa og fjölkerfa með öðru stýrikerfi. Uppbygging skráarkerfis skoðuð og skipanir prófaðar í Terminal. Kynning á VirtualBox og Gparted forritunum. Umsýslu og fylgiforrit sótt, sett upp og prófuð. Gengið frá uppsetningu á Firefox netvafra með Flash og Java. Farið í grunnstillingar á OpenOffice.org hugbúnaðarpakkanum o.fl.
Fagnámskeið
Lýsing: Eftir námskeiðið eiga þátttakendur að geta tengt ljósleiðara við endabúnað, reiknað út helstu töp og lagt hann þannig að hann endist. Virkni ljósleiðara , tengingar, meðferð, endabúnaður, útreikningur tapa og vegalengda. Fyrir hverja: Rafiðnaðarmenn Undirstaða: Rafiðnaðarmenn Tímalengd: 3 dagar
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið yfir gerð og virkni ljósleiðara og helstu atriði er varða meðhöndlun, tengingu og lagningu hans. Fjallað er um helstu staðla, mæliaðferðir og útreikning á ljósleiðaralögnum. Þátttakendur tengja og ganga frá ljósleiðara í þar til gerðan búnað.
Fyrirlestur
Ný kynslóð ljósgjafa: Hver er framtíðar ljósgjafinn? Síðustu 10 ár hefur lýsingarheimurinn séð meiri breytingar í ljóstækni heldur er öll 60 árin þar á undan og við stefnum hratt áfram í þróun á ljósgjöfum. En hvaða ljósgjafa höfum við í höndunum í dag og í hvað stefnir? Verður orðatiltækið; „Að kveikja á perunni“ brátt eitthvað sem tengir okkur við fortíðina líkt og videótæki og vasadiskó? Er LED komið til að vera eða tekur OLED við af LED?
Fyrirlestur
Gervitungl frá Planet Labs, fyrirlestur og sýning í Rafiðnaðarskólanum. Fimmtudaginn 25.01.2018 kl. 11:30-12:30 - Stórhöfða 27, gengið inn Grafarvogsmegin.
Fagnámskeið
Farið verður yfir helstu íhluti rafbíla og virkni þeirra.
Fagnámskeið
Rafiðnaðarskólinn, Olís og Exide bjóða til námskeiðs í varaaflkerfum með rafgeymum. Kennari er Michael Kristensen frá Danmörku og hann kennir námskeiðið á ensku.
Fagnámskeið
Á námskeiðinu er farið í ákvæðisverðskrá rafiðna, útboðsreglur og verkáætlanir. Nemendur vinna verkefni sem innihalda vinnu- og efnisáætlanir og tilboðsgerð.
Fagnámskeið
-Farið er yfir helstu atriði byggingarreglugerðar er snertir störf rafiðnaðarmanna og lagnaleiðir í mannvirkjum og atriði sem ber að varast vegna hefðbundinna starfa rafiðnaðarmanna í byggingum. -Farið er yfir helstu atriðiði reglugerðar um raforkuvirki, tvær helstu kerfisgerðir lágspennukerfisgerðirnar, gildi sjónskoðana og prófana, uppbyggingu innra öryggsstjórnunarkerfis rafverktaka, farið yfir helstu þætti við úttektir og mælingar, hvers vegna mælingar og hvaða mæligildi. -Mælagildi metin og útfylling skýrslu um neysluveitu
Fagnámskeið
Fjallað er um helstu hættur af rafmagni, áhrif rafmagns á mannslíkamann, ljósbogahættur, örugg vinnubrögð og persónuhlífar.
Fagnámskeið
Þátttakendur læra að þekkja muninn á rafsegulsviði, rafsviði, rafsegulöldum og jarð­geislum. Skilgreind eru áhrif rafmeng­un­ar og kenndar mælingar á rafsviði, rafsegul­sviði og útvarpsbylgj­um og fjallað um hvar upptök geislunar geta legið og aðferðir til að minnka geislun. Kynnt er fyrirbærið rafsegulóþol og helstu einkenni þess og hvaða mælieiningar gilda gagnvart slíkum vanda.
Fagnámskeið
Kynnt reglugerð og staðlar sem fjalla um veitukerfi, einnig tæknilegir tengiskilmálar. Fjallað um orkuflutning, álagsstrauma, spennuföll og afltöp í veitukerfum. Útskýrð myndun og áhrif yfirstrauma, bilanastrauma og snertispennu. Fjallað um hinar ýmsu varnarráðstafanir.
Fagnámskeið
Kynnt reglugerð og staðlar sem fjalla um veitukerfi, einnig tæknilegir tengiskilmálar. Fjallað um orkuflutning, álagsstrauma, spennuföll og afltöp í veitukerfum. Útskýrð myndun og áhrif yfirstrauma, bilanastrauma og snertispennu. Fjallað um hinar ýmsu varnarráðstafanir.
Fagnámskeið
Kynnt reglugerð og staðlar sem fjalla um veitukerfi, einnig tæknilegir tengiskilmálar. Fjallað um orkuflutning, álagsstrauma, spennuföll og afltöp í veitukerfum. Útskýrð myndun og áhrif yfirstrauma, bilanastrauma og snertispennu. Fjallað um hinar ýmsu varnarráðstafanir.
Fagnámskeið
Innihaldslýsing : Kynntar eru reglugerðir, verklagsreglur og staðlar sem lúta að uppsetningu og rekstri raforkukerfa. Fjallað er um hlutverk og frágang búnaðar í raforkuvirkjum, s.s. lágmarksfjarlægðir og aðferðir til að verjast hættum við rekstur þeirra. Farið er yfir viðtökuprófanir á nýjum og breyttum virkjum. Fjallað um öryggiskröfur varðandi rekstur raforkukerfa svo og uppbyggingu öryggisstjórnunarkerfa og helstu skjöl sem tengjast starfi rafveituvirkja. Farið yfir skoðunarreglur og dæmingalista frá stjórnvöldum og fjallað um innri úttektir á raforkuvirkjum og skýrslugerð vegna þeirra.
Ýmis námskeið
Skyndihjálp Rafiðnaðarskólinn býður í samvinnu við Rauða krossinn á Íslandi upp á þetta námskeið í skyndihjálp. Tímalengd námskeiðsins er 1/2 dagur. Lýsing: Fjögur skref skyndihjálpar · Tryggja öryggi á vettvangi · Meta ástand slasaðra eða sjúkra · Sækja hjálp · Veita skyndihjálp Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð · Að athuga viðbrögð, opna öndunarveg og athuga öndun · Hjartahnoð og blástursaðferð(endurlífgun) · Sjálfvirkt hjartastuð (notkun AED tækja) · Aðskotahlutur í öndunarvegi Skyndihjálp og áverkar · Innvortis- og útvortis blæðingar · Bruni og brunasár, hér er sérstaklega farið í rafmagnsbruna. · Áverkar á höfði, hálsi eða baki Skyndihjálp og bráð veikindi · Brjóstverkur · Bráðaofnæmi · Heilablóðfall · Flog · Sykursýki · Öndunarerfiðleikar Sálrænn stuðningur · Streita í neyðartilfellum · Tilfinningaleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp · Sálrænn stuðningur Leiðbeinandi: Guðjón S. Magnússon
Fagnámskeið
Námskeiðið Calibration & Design Techniques for Modern Sound Systems fer fram á ensku. 4 daga námskeið í hönnun hljóðkerfa fyrir tónleika, leikhús og stærri rými.
Fjarskipti
Námskeiðið fjallar um uppbyggingu mismunandi mynd- og hljóðmerkja, bæði hliðrænna og stafrænna. Gerð er grein fyrir bandbreidd og flutningshraða sem krafist er fyrir flutning á hinum margvíslegu merkjum samkvæmt stöðlum og tekin fyrir tengi og tengibúnaður fyrir merkin og hvaða samtengingar eru mögulegar á milli mismunandi tengibúnaða. Fjallað um hæfni hvers merkis til dreifingar í lögnum, þ.e. um flutningslengdir og aðferðafræði við það.
Fagnámskeið
Á þessu námskeiði er farið í hönnun, frágang lagna, tengingar, mælingar og atriði fyrir lokaúttektir kerfa. Námskeiðið skiptist í fræðilegan og verklegan hluta, þar sem mikil áhersla er lögð á praktíska þætti.
Fagnámskeið
Farið yfir íhluti PC tölvu og þeim raðað saman í virka vél. Stýrikerfi og vinnsluferli ræsimiðla skoðað og aðlagað. Mismunandi gerðir tengibrauta og tengistaðlar skoðaðir. Boot og Batch skrár aðlagaðar að mismunandi verkefnum.
Fagnámskeið
Farið yfir mismunandi uppsetningar á geymslumiðlum (HD) og CD drifum. Notkun hjálparforrita og bilanagreiningu, vírusvarnir og pökkun/afpökkun gagna æfð. Tengingar jaðartækja og uppbygging þeirra skoðuð. Lokið við uppsetningu tölvu frá Tölvuþjónustu 1 með öllum vélbúnaði og Windows stýrikerfum.
Rafmagnstækni
Námskeiðið snýst um sérhæfingu í rafmagnseftirliti í gegnum internetið. Fjallað verður um mikilvægi fyrirbyggjandi viðhalds í dreifingu og notkun rafmagns í byggingum. Tekið verður fyrir veflæga rafmagnseftirlitskerfið eTactica sem námsgagn. Nemendur læra að kunna skil á hinum ýmsu íhlutum eTactica kerfisins, eiginleikum þeirra, notkunarsviði, lögnum og samtengingu. Nemendur læra að tengja kerfið við internetið.
Fagnámskeið
Fjallað er um íhluti öryggiskerfa ásamt yfirliti yfir notkun og möguleika innbrotaviðvörunar og myndavélakerfa. Einnig er farið í boðyfirfærslu til vaktstöðva ásamt innihaldi helstu staðla sem tilheyra öryggiskerfum.